Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

Φασούλι, το φασούλι…


Μαθαίνουμε ότι στο Ταμείο του Δήμου Καβάλας γίνεται μάχη για να μαζευτούν τα χρήματα για την μισθοδοσία. Οι υπάλληλοι κάνουν ότι μπορούν για να μαζευτούν τα αναγκαία χρήματα ώστε την επόμενη Τρίτη να υπάρχει το απαραίτητο υπόλοιπο. Όπως μας μετέφερε μάρτυς του αγώνα που γίνεται τα χρήματα μαζεύονται κυριολεκτικά ευρώ – ευρώ.