Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Θέμα νομιμότητας


Αν τύχει να έχετε περάσει από την αίθουσα του δικηγορικού γραφείου στο δικαστικό μέγαρο, σίγουρα θα
έχετε διαπιστώσει ότι ισχύει ένα ιδιαίτερο καθεστώς για το κάπνισμα. Ενώ στους διαδρόμους του δικαστικού μεγάρου ισχύει η απαγόρευση με συνέπεια κανείς διάδικος ή μάρτυρας να μην έχει δικαίωμα να καπνίσει, εντούτοις υπάρχει καθεστώς ασυλίας μέσα στην αίθουσα που προορίζεται για τους δικηγόρους.