Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

«Φούσκωσαν» τα νερά


Φουσκωμένοι παρατηρούνται οι λογαριασμοί της ΔΕΥΑΝ σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου
Νέστου. Μάλιστα, τα ποσά εμφανίζονται να είναι διπλάσια με τα μέχρι πρότινος τιμολόγια που λάμβαναν οι καταναλωτές, με αποτέλεσμα τα παράπονα να είναι αρκετά και σε καθημερινή διάταξή. Ως δικαιολογία από τη ΔΕΥΑΝ προβάλλεται το γεγονός πως η μέτρηση και ως εκ τούτου οι αυξημένοι λογαριασμοί αφορούν, πλέον, σε τετράμηνα αντί για τρίμηνα.