Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Η νέα διοικητική επιτροπή


Ως γνωστό στο Επιμελητήριο υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο αλλά υπάρχει και μια διοικητική επιτροπή η οποία ουσιαστικά ασκεί την διοίκηση. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από το περιβάλλον
του προέδρου η νέα διοικητική επιτροπή που θα ορίσει ο κ. Τσατσούλης θα αποτελείται από τους:Αγγελίδη – οικονομικός επόπτης, Παπαιωάννου γενικός γραμματέας- Παναγιωτίδης Α’ αντιπρόεδρος, Δέμπας Β’ αντιπρόεδρος.