Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Προάγγελμα


Οι χθεσινές εκλογές στο Επιμελητήριο δεν είναι ένα ξεκομμένο φαινόμενο σε σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία. Πλέον κανείς δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένος και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την εκλογική του συμπεριφορά. Η υψηλή αποχή και εν γένει η απαξίωση των εκλογών – δεν σημειώθηκε ούτε ο στοιχειώδης διάλογος γα τα προβλήματα της αγοράς – είναι ενδεικτικό του τι θα επακολουθήσει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν.