Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

Ήρθαν στα χέρια


Το κήρυγμα «του Ευαγγελίου» που χρησιμοποίησε η ομάδα των «ξαναβαπτισμένων» - «αναγεννημένων»
για να προσεγγίσει τους καβαλιώτες υποσχόμενη πνευματική και υλική βοήθεια, μάλλον δεν άρεσε σε ορισμένους συμπολίτες μας με συνέπεια κουβέντα – στην κουβέντα να ανάψουν τα αίματα. Το γεγονός ότι δεν ήρθαν στα χέρια ήταν θέμα τύχης, η συνέχεια γράφτηκε στο αστυνομικό τμήμα όπου μεταφέρθηκαν οι δύο εκ της ομάδας των σύγχρονων προφητών.