Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Σε 2-2,5 μήνες η απόφαση για τους συνταξιούχους της ΒΦΛ

Έγινε χθες η δίκη στο πρωτοδικείο Καβάλας της υπόθεσης των 32 εργαζόμενων, σημερινών συνταξιούχων της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων, στους οποίους η εταιρία οφείλει 1.750.000 €, ποσό που αφορά σε αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησής τους. Η απόφαση θα εκδοθεί σε δύο με δυόμιση μήνες. Αν η εταιρεία προσφύγει στο Εφετείο, τότε είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το 50% της αποζημίωσης, αλλιώς σε διαφορετική περίπτωση, με μη προσφυγή της στον επόμενο βαθμό, τότε θα υποχρεωθεί να καταβάλει όλο το ποσό στους 32 συνταξιούχους.