Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Κάτι σάπιο υπάρχει

Πριν από μια εβδομάδα έσκασε ένα πανελλαδικό σκάνδαλο όπου πολλές ΔΕΥΑ της χώρας, βρέθηκαν μπλεγμένες σε μια υπόθεση που είχε στήσει υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, όπου με μελέτες copypaste προμήθευε συστήματα αυτοματισμού σε όσες επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του. Στην υλοποίηση αυτών των έργων που έγιναν με κοινοτική χρηματοδότηση, βρέθηκαν σωρεία παραβάσεων, όπως έδειξε η έκθεση του επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιτζή, με βάση την οποία ασκήθηκαν διώξεις. Η ΔΕΥΑΚ Καβάλας δεν είναι μεταξύ των εμπλεκομένων ΔΕΥΑ από καθαρή τύχη, όπως μας είπε παράγοντας της επιχείρησης, ίσως επειδή στο παρελθόν οι προκάτοχοί του να είχαν υποκύψει στον πειρασμό να δεχθούν ανάλογες δελεαστικές προτάσεις…