Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Divide ut imperas

Επειδή όμως σε πολλά πράγματα υπάρχει και μια άλλη πλευρά, οφείλουμε να καταγράψουμε την θέση και την σκέψη ενός «παρατηρητή»  που εξέφρασε την άποψη ότι ο Βαγγέλης Παππάς εκλήθη κατόπιν απαίτησης της ΔΕΠΑ ως ένας άτυπος εκπρόσωπος της ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ, έτσι ώστε να σταλεί και ένα μήνυμα προς την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ότι υπάρχει και δεύτερο, παράλληλο, κανάλι επικοινωνίας με την ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ και αυτό είναι με τον τέως πρόεδρο της… Μην ξεχνάτε ότι ο κ. Παππάς είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων, δηλαδή του 33% στο Δ.Σ. της επιχείρησης και διατηρεί τον έλεγχο του σωματείου. Είναι η δύναμη του δόγματος «Divide ut imperas» («Διαίρει και βασίλευε»).... την οποία ίσως να αποφάσισε να εφαρμόσει η ΔΕΠΑ.