Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Μοιράζουν πατάτες!!!


Από κατάσχεση προϊόντων από πλανόδιους γέμισε η αποθήκη της δημοτικής αστυνομίας από σακιά πατάτες. Πάνω κάτω ήταν 20 σακιά πατάτες τα οποία αποφασίστηκε να μοιραστούν 15 στους παιδικούς σταθμούς και 5 σακιά στο γηροκομείο. Επειδή όμως πέρσι σε ανάλογη περίπτωση οι πατάτες έκαναν έβγαλαν «φτερά» και πέταξαν, αυτή τη φορά υπήρχε η υπόμνηση για προσεκτική φύλαξη καθώς ένεκα η οικονομική κρίση πιο εύκολα οι πατάτες βγάζουν «φτερά» και φεύγουν.