Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Αδικήθηκε η τοπική κοινωνία


Η νέα σύμβαση που τροποποίησε την παλαιότερη και έδωσε παράταση κατά 25 χρόνια στην εκμετάλλευση των πετρελαίων του κόλπου της Καβάλας, κόπηκε και ράφτηκε στα μέτρα της ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ και της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ, αν τώρα στην πορεία άλλαξαν τα συμφέροντα του Βαγγέλη
Παπά και άρχισε να την υπονομεύει είναι ένα άλλο θέμα που δεν θα απασχολήσει το παρών σχόλιο.
Θέλουμε να σταθούμε μόνο στο γεγονός ότι ενώ στην σύμβαση υπάρχει μια πρόβλεψη στο άρθρο 10 για καταβολή ποσού ίσου με το 5% των κερδών ως περιφερειακού φόρου, υπάρχει μια ασάφεια για το που θα πάνε αυτά τα χρήματα καθώς δεν διευκρινίζεται αν αυτά τα χρήματα θα καταβάλλονται στο ταμείο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ή στους δήμους που γειτνιάζουν με τα κοιτάσματα εκμετάλλευσης ή αν θα πηγαίνουν στην Κομοτηνή!!! Το τελευταίο είναι και το πιο πιθανό, οπότε με αυτό τον τρόπο η τοπική κοινωνία στερείται οφέλη που θα μπορούσε να αποκομίσει από την εκμετάλλευση αναλώσιμων πλουτοπαραγωγικών πόρων που διαθέτει.
Το ζήτημα αυτό όμως πέρασε στα ψηλά. Μπορεί ο πρόεδρος της ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ να μιλάει εξ ονόματος της τοπικής κοινωνίας, μπορεί να ζητάει την ψήφο της για την εκλογή του στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά όταν είχε την ευκαιρία να προσφέρει ένα σταθερό έσοδο στο ταμείο της τοπικής κοινωνίας δεν το έκανε.