Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Οι αλλαγές στο Επιμελητήριο

Μπορεί σε χρόνο ρεκόρ να οργανώθηκαν και να στήθηκαν τα γραφεία του Επιμελητηρίου Καβάλας, μετά την αναγκαστική μετακόμιση ελέω PUBLIC, αλλά το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά
καλό. Τα γραφεία των υπαλλήλων τώρα είναι πιο μαζεμένα, καθώς ο διαθέσιμος χώρος στον πρώτο όροφο είναι μικρότερος, αλλά ο κατασκευαστής κατάφερε να τα κάνει πιο λειτουργικά. Αν λυθούν με ανάλογο τρόπο και τα προβλήματα οργάνωσης των υπηρεσιών, τότε μπορεί να υποστηρίξει το Επιμελητήριο Καβάλας ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή, τουλάχιστον όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες.