Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Μεγάλες αλλαγές στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χθες στο κέντρο της Καβάλας, ένεκα των
εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια ελευθερίας. Η Ομόνοια, από την πλατεία μέχρι τα παλιά δικαστήρια ήταν μόνο άνοδος, το ίδιο και η Γαλλικής Δημοκρατίας μέχρι ενός σημείου, από την Αμύντα διοχετεύθηκε η κίνηση για όσους έρχονταν από το Καρνάγιο προς το κέντρο της πόλης. Ωστόσο τα παρατράγουδα ελάχιστα, όλοι συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις των τροχονόμων.