Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Πάνω από χίλιες οικογένειες

Περισσότερες από χίλιες οικογένειες μαθαίνω πως εξυπηρέτησε ο Δήμος Καβάλας μέσω του προγράμματος της δωρεάν διανομής τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ο αριθμός αυτός είναι πραγματικά μεγάλος και φανερώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες της περιοχής στην περίοδο κρίσης που βιώνουμε. Μεταξύ αυτών των οικογενειών συμπεριλαμβάνονται άπορες οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες, τρίτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές ομογένειες αλλά και μεμονωμένα άτομα που βρίσκονται σε πάρα πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση.