Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Τι θα παραλάβουν;


Βέβαια όσο και αν υπάρχει η διάθεση των επιστημόνων να βοηθήσουν, στην καταγραφεί των αρχείων, όσο και αν θέλει η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ να τα καταστήσει προσβάσιμα, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα. Απ’ όσο γνωρίζουμε όταν γίνηκαν οι δωρεές δεν υπήρξε λεπτομερής καταγραφεί της κάθε δωρεάς!!! Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα πρωτόκολλο στο οποίο να έχει καταγραφεί με κάθε λεπτομέρεια το τι έχει δωρίσει το κάθε πρόσωπο και ο κάθε φορέας!!! Αυτό έχει ως συνέπεια η επιτροπή να παραλάβει ότι υλικό βρει στις αποθήκες, το οποίο ενδεχομένως να μην είναι το σύνολο αυτού που δωρίθηκε!!! Με λίγα λόγια ίσως να υπάρχουν υλικά που είτε καταστράφηκαν στην αποθήκη, είτε εξαφανίστηκαν με άγνωστο τρόπο!!! Όπως ειπώθηκε και στην συζήτηση υπάρχουν παραδείγματα αρχείων που εξαφανίστηκαν και τα οποία μετά από χρόνια εντοπίστηκαν να πωλούνται στα παλαιοπωλεία!!! Το αν υπάρχει κάτι ανάλογο και με τα αρχεία του Μουσείου Καπνού «κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει!!!

 

Σε κάθε περίπτωση ότι και αν έχει γίνει ας προχωρήσει η διαδικασία όσο γίνεται πιο γρήγορα για να αποκτήσει «φωνή» επιτέλους αυτό το αρχείο!!!¨