Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Μπέρδεμα

Πολλά τα μπερδέματα με τη μεταφορά της Δ.Ο.Υ. της Θάσου, καθώς λόγω της μετεγκατάστασης στην Καβάλα δεν έχει εγκατασταθεί στο νησί το νέο σύστημα TAXIS και επιπλέον έχει μεταφερθεί και ο σέρβερ στην Καβάλα, αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να τακτοποιηθούν εκκρεμότητες μηνών στο πέρασμα στοιχείων, το αποτέλεσμα είναι η υπόθεση να είναι στον αέρα!!!

Μεγάλη υπόθεση θα σκάσει με τη Δ.Ο.Υ Θάσου, αλλά δεν ξέρουμε σε ποια κεφάλια!