Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ: 2ο Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής Φυσικής

Το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Τμήμα Ηλεκτρολογίας) διοργανώνει το «2ο  Διεθνές Συνέδριο στην Οικονομική Φυσική» (2nd International Conference on EconoPhysics- ICE) από 13 έως 14 Σεπτεμβρίου 2013.
Η Οικονομική Φυσική ή ΟικονομοΦυσική (EconoPhysics) είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο έρευνας,  σύμφωνα με το οποίο γίνεται εφαρμογή αρχών και νόμων της φυσικής με σκοπό να λυθούν  προβλήματα που αφορούν την Οικονομία. Η Οικονομική Φυσική άρχισε να παίρνει υπόσταση στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 προκειμένου να μελετηθούν οι συμπεριφορές χρηματιστηριακών δεικτών με τη χρήση αρχών και νόμων της Φυσικής. Έτσι  νόμοι και μοντέλα  από το πεδίο της Στατιστικής Φυσικής, της μη Γραμμικής Δυναμικής (Θεωρίας του Χάους), των Νευρωνικών Δικτύων και της Ασαφούς Λογικής αποτελούν τα νέα εργαλεία σε προβλήματα ανάλυσης και πρόβλεψης της συμπεριφοράς των χρηματαγορών.

Η Οικονομική Φυσική γεννήθηκε από τους Καθηγητές Η.Ε.Stanley και R.N.Mantegna το 1994, οι οποίοι και έγραψαν το πρώτο βιβλίο στο νέο αυτό επιστημονικό πεδίο το 1999. Σήμερα, το αντικείμενο αυτό διευρύνεται συνεχώς με τη δημιουργία και των πρώτων  μεταπτυχιακών προγραμμάτων παγκοσμίως.

Με δεδομένο, ότι το ετήσιο παγκόσμιο ΑΕΠ είναι 15 περίπου φορές μικρότερο από την συνολική κεφαλαιοποίηση του συνόλου των χρηματοοικονομικών προϊόντων (μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης), η σημασία μελέτης των χρηματιστηριακών αγορών με αυτά τα νέα εργαλεία αποκτά τεράστια σημασία, αφού η πρόβλεψη κατάρρευσης δεικτών μπορεί να αποσοβήσει  παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις.   

Στην Ελλάδα το αντικείμενο της Οικονομικής Φυσικής είναι σχετικά άγνωστο, με μόνο λίγους ερευνητές να  έχουν ασχοληθεί μέχρι σήμερα με αυτό. Στην προσπάθεια ανάδειξης αυτού του αντικειμένου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα στις 13-14 Σεπτεμβρίου 2013 το 2ο  Διεθνές Συνέδριο στην Οικονομική Φυσική (2nd International Conference on EconoPhysics- ICE) που  διοργανώνεται  από το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο Συνέδριο πρόκειται να παρευρεθούν σημαντικοί επιστήμονες από το διεθνή χώρο, καθώς και ο ένας εκ των δημιουργών της Οικονομικής Φυσικής,  ο καθηγητής R. N. Mantegna.

Επιλεγμένες  εργασίες που θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο θα περιληφθούν στο περιοδικό Journal of Science and Technology Review (jestr.org).