Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Εκδήλωση του Επιμελητηρίου για την ανταγωνιστικότητα

Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Enterprise Europe Network σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα) και τον εταίρο αυτού για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.–Θ. διοργανώνουν ημερίδα με θέμα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007 – 2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΣΠΑ "Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)" Πληροφόρηση & Συζήτηση σε πρακτικά θέματα ένταξης επιχειρήσεων στο πρόγραμμα.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα  Τετάρτη ώρα 19:00 στην  αίθουσα διαλέξεων του Επιμελητηρίου Καβάλας.

Ομιλητές: Τσατσούλης  Άγγελος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καβάλας,  Αρχοντίκης Παναγιώτης Υπεύθυνο έργου  ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.–Θ,  Κωφίδης Κωνσταντίνος,  Γιαννάκη Μαρία, Διαχειριστές προγράμματος  ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.–Θ