Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

Και δεν είναι μόνο αυτό.

Οι παρεχόμενες από το πρόγραμμα υπηρεσίες αφορούν μονάχα την αξιολόγηση της κατάστασης, την παραπομπή για περαιτέρω έλεγχο και κάποιες προληπτικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Για οτιδήποτε παραπάνω (ακόμα και για μια νοσηλεία λίγων ημερών), ο ασθενής θα πρέπει να πληρώσει. Πάλι καλά που δεν θα χρειαστεί να πληρώσει το εισιτήριο των 5 €.

Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα κατατίθενται είτε ηλεκτρονικά είτε στα ΚΕΠ. Έλα, όμως, που οι ενδιαφερόμενοι ρωτούν, πρώτα, στα νοσοκομεία. Ακριβώς αυτό γίνεται και στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Και φυσικά, οι γιατροί και το διοικητικό προσωπικό δηλώνουν άγνοια.