Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

ΜΕ ΤΗ ΒΑΦΤΙΣΗ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ: Και το όνομα αυτού… στο Ληξιαρχείο


Το όνομα του νεογέννητου θα δηλώνεται πλέον μαζί με τη γέννησή του

 
Εδώ και αρκετούς μήνες το Ληξιαρχείο Καβάλας εφαρμόζει την εγκύκλιο του Αστικού Κώδικα για την ονοματοδοσία των ανήλικων τέκνων, η οποία θεσπίστηκε το 1983, αλλά δεν είχε τεθεί ποτέ σε εφαρμογή πριν από τις αρχές του 2013.Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1438/1984, αλλά και την αναθεωρημένη εγκύκλιο του 2003, στα ληξιαρχεία όλης της χώρας οι γονείς πρέπει κατά τη δήλωση της γέννησης να αποδίδουν το κύριο όνομα του νεογνού στον αρμόδιο υπάλληλο κι όχι μετά τη βάπτιση, μια και μέσα από το μυστήριο της εκκλησίας αποδίδεται το θρήσκευμα και όχι το όνομα που θα φέρει σε όλη του τη ζωή.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, «το όνομα του νεογνού καταχωρίζεται στη ληξιαρχική πράξη της γέννησης ύστερα από δήλωση των γονέων του που ασκούν τη γονική μέριμνα ή του ενός από αυτούς εφ’ όσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής».