Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Τελειώνει ο κοινωνικός τουρισμός

Αύριο, Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2013 - 2014».
Οι δικαιούχοι της παροχής μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής (www.oaed.gr) μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα 12η μεσημβρινή.
Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι και τις 18:00, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία παραλαβής των δικαιολογητικών -και ταυτοποίησης αυτών- από τους δικαιούχους.

Επίσης, οι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα 15:00.