Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Με τη γέννηση του παιδιού δηλώνεται στο ληξιαρχείο και το όνομα

Από την αρχή του έτους τέθηκε σ’ εφαρμογή  και στο ληξιαρχείο Καβάλας η εγκύκλιος του 1984

 

Εδώ και αρκετούς μήνες το Ληξιαρχείο Καβάλας εφαρμόζει την εγκύκλιο του Αστικού Κώδικα για την ονοματοδοσία των ανήλικων τέκνων, η οποία θεσπίστηκε το 1983, αλλά δεν είχε τεθεί ποτέ σε εφαρμογή πριν από τις αρχές του 2013.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1438/1984, αλλά και την αναθεωρημένη εγκύκλιο του 2003, στα
ληξιαρχεία όλης της χώρας οι γονείς πρέπει κατά τη δήλωση της γέννησης να αποδίδουν το κύριο όνομα του νεογνού στον αρμόδιο υπάλληλο κι όχι μετά τη βάπτιση, μια και μέσα από το μυστήριο της εκκλησίας αποδίδεται το θρήσκευμα και όχι το όνομα που θα φέρει σε όλη του τη ζωή.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, «το όνομα του νεογνού καταχωρίζεται στη ληξιαρχική πράξη της γέννησης ύστερα από δήλωση των γονέων του που ασκούν τη γονική μέριμνα ή του ενός από αυτούς εφ’ όσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής».

 

Τι ορίζει η εγκύκλιος

 

Στο άρθρο 26 του ίσιου νόμου η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως περιλαμβάνει τη χρονολογία της βάπτισης, το όνομα που παίρνει το νεογνό, το όνομα και το επώνυμο του δηλωθέντος, του αναδόχου, του ιερέα ή και των μαρτύρων.

Η άσκηση ονοματοδοσίας του τέκνου είτε αυτό είναι βαπτισμένο είτε αβάπτιστο πραγματοποιείται με δήλωση του κύριου ονόματος του τέκνου προς τον αρμόδιο ληξίαρχο, ο οποίος είναι από τον νόμο το μόνο αρμόδιο όργανο του Κράτους.

Με βάση τα παραπάνω, δήλωση προς άλλη αρχή (είτε κρατική είτε θρησκευτική) δεν επιφέρει έννομα αποτελέσματα, η δε καταχώρηση της βάπτισης έχει ως αποτέλεσμα τη δήλωση του θρησκεύματος και δεν μπορεί να ισχύει ως ονοματοδοσία.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι γονείς δεν προβαίνουν σε ονοματοδοσία, το νεογνό ακόμη κι αν έχει καταχωρηθεί η βάπτιση, δεν αποκτά κύριο όνομα και συνεπώς δεν μπορεί να αναγραφεί στα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων, που χορηγούνται έως ότου συντελεσθεί η ονοματοδοσία.

 

Ευτράπελα με την επιλογή του ονόματος

 

Όπως ανέφερε στο «Χ» η Ληξίαρχος Καβάλας, Αμαλία Νάτρα , «η ονοματοδοσία πρέπει να γίνεται με τη γέννηση του παιδιού και από τους δύο γονείς, αφού με τη βάπτιση αποδίδεται το θρήσκευμα. Είναι μια εγκύκλιος του 1983, για την οποία ήρθαν οι ανάλογες διευκρινίσεις και εφαρμόζεται από τις αρχές της χρονιάς που διανύουμε, με τον κόσμο πάντως να το δέχεται αδιαμαρτύρητα».

Για την ονοματοδοσία απαιτείται να είναι παρόντες αμφότεροι οι γονείς του νεογνού, ενώ στη δήλωση πρέπει να αναφέρεται το όνομα που θα πάρει αυτό και κατά τη βάπτιση. Πάντως, αξίζει να αναφερθεί ότι έχουν σημειωθεί αρκετές φορές ορισμένα ευτράπελα γεγονότα, που είναι εις γνώση της ληξιάρχου, με τα ονόματα να είναι άλλα κατά την ονοματοδοσία στο ληξιαρχείο και να διαφοροποιούνται στην εκκλησία κατά τη βάπτιση. Οπότε, γονείς, προσοχή και απόλυτη συμφωνία για το όνομα του παιδιού, πριν πάτε στο ληξιαρχείο.