Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Δεν είναι πουλιά…Είδαμε σε δρόμο της Καβάλας την διπλανή αφίσα, θεωρούμε ότι είναι ότι καλύτερο έχουν δει από αφίσα στα μνημονιακά χρόνια που ζούμε γιατί θίγει το πιο καίριο θέμα των ημερών, την μετανάστευση των νέων. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο εμπνευστής αυτής της αφίσας, αλλά του αξίζει
έπαινος, για το λόγο ότι καλεί όλους να μην είναι αδιάφοροι απέναντι σε αυτή την τάση, μιας και αφορά αποδημητικά πουλιά αλλά τα ίδια τα παιδιά μας. Επιπλέον στέλνει το μήνυμα ότι αν πρέπει να φύγει κάποιος δεν πρέπει να είμαστε εμείς και τα παιδιά μας, αλλά αυτοί που μας έφεραν εδώ και τους οποίους πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να τους διώξουμε!!!