Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΑ ΤΟ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»


Η παράταση ήρθε με το ΚΤΕΛ…


Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 παρατείνεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για τα ΚΤΕΛ

 

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 παρατείνεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών για την απελευθέρωση των υπεραστικών συγκοινωνιών προβλέπεται η επέκταση του προγράμματος για έναν ακόμη χρόνο, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει το νέο υπολογισμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.
Πιο συγκεκριμένα, η τροπολογία, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

- Την παράταση της διάρκειας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με προγραμματική σύμβαση που θα υπογράψουν το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το ΙΚΑ και η ΕΤΑΑ. Θα γίνεται καταγραφή όλων των ωφελουμένων, ενώ οι Δήμοι θα συνάπτουν προγραμματική συμφωνία για τα προγράμματα φροντίδας συνταξιούχων, ηλικιωμένων ανασφάλιστων και ΑΜΕΑ οικονομικά αδύνατων πολιτών για τα προγράμματα νοσηλείας.

- Επανακαθορίζεται αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2013 ο τρόπος υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Έτσι:

α) σε περιπτώσεις που στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλονται περισσότερες από μία συντάξεις η παρακράτηση ή μείωση, που υπολογίζεται επί του αθροίσματος όλων των συντάξεων, θα επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα.

β) στις συντάξεις λόγω θανάτου η παρακράτηση ή μείωση πραγματοποιείται στο καταβαλλόμενο σε κάθε δικαιούχο ποσό. Αν τα συνδικαιούχα πρόσωπα λαμβάνουν και άλλη σύνταξη η παρακράτηση ή μείωση θα υπολογίζεται επί του συνολικώς καταβαλλόμενου από κάθε πηγή ποσού, επιμεριζόμενη ανάλογα σε κάθε φορέα.

-χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα μέχρι το 31 Οκτωβρίου 2013 στην Ελληνική Βιομηχανία Όπλων προκειμένου να εισπράξει οφειλές και να πληρώσει δεδουλευμένα. Το ίδιο είχε συμβεί με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα.

- Οι υπάλληλοι που εξαιρούνται της διαθεσιμότητας μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε κενές θέσεις ή σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται στον φορέα προέλευσης ή (σε περιπτώσεις συγχώνευσης) στον διάδοχο φορέα.

- Οι δημοτικοί υπάλληλοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας, εφόσον υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2013.