Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στην Καβάλα


Οι «Ενεργοί Πολίτες» είναι ένας μορφωτικός φορέας που συστάθηκε στην Καβάλα με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα μη Χρηματοδοτούμενα από κάποιο Κρατικό Φορέα. Σκοπός του φορέα είναι να δώσει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο πέρα από ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική ενασχόληση, να διευρύνει τόσο τους ορίζοντες της σκέψης και δράσης του όσο και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα, μέσα από σειρές-κύκλους μορφωτικών μαθημάτων, προγραμμάτων συμβουλευτικής υποστήριξης, ημερίδων,  διαλέξεων  και συνεδρίων με επίκαιρα αλλά και διαχρονικά  θέματα και ζητήματα. Για το σκοπό αυτό οι «Ενεργοί Πολίτες» οργάνωσαν το πρόγραμμα του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου».

Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 περιλαμβάνει θέματα από το ευρύ επιστημονικό πεδίο της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας. Πανεπιστημιακοί καθηγητές και άλλοι διαπρεπείς στον χώρο τους επιστήμονες καλούνται, μέσα από συστηματικά οργανωμένες σειρές μαθημάτων, να προσφέρουν στα μέλη του φορέα «Ενεργοί Πολίτες» έγκυρες, κατασταλαγμένες γνώσεις αλλά και προβληματισμούς.

Τα μαθήματα πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε 16 τετράωρες συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, από τον Οκτώβριο 2013 έως τον Μάιο του 2014, συνοδεύονται από εποπτικό υλικό (διαφάνειες, ακουστικό υλικό κλπ.) και έχουν τη μορφή παρουσιάσεων, εργαστηρίων και συζητήσεων. Επίσης, κατά την κρίση του διδάσκοντος διανέμεται διδακτικό υλικό σε μορφή σημειώσεων και προτείνεται ενδεικτική βιβλιογραφία.
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων χορηγείται βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης την οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως ένα επιπλέον προσόν στο βιογραφικό τους.

Ενδεικτική θεματολογία

             Συναισθηματικές κρίσεις στην ενήλικη ζωή: κρίση γάμου, κρίση μέσης ηλικίας

             Αποτελεσματική επικοινωνία και βελτίωση των σχέσεών μας

             Το κυνήγι της ευτυχίας: ρεαλιστική επιδίωξη ή διαχρονικός μύθος;

             Η Επαγγελματική Εξουθένωση  και η Επαγγελματική Ικανοποίηση

             O κόσμος της διαφήμισης

             Η αποκωδικοποίηση της στατικής και κινούμενης εικόνας

             Στρες και υγεία

             Αναγνωρίζοντας , αντιμετωπίζοντας και αξιοποιώντας το άγχος μας.

             Τα παιδιά του διαζυγίου

             Μορφές Σεξουαλικότητας στη σύγχρονη εποχή

             Εφηβεία και σεξουαλικότητα

             Η βία εντός των τειχών (οικογένεια- σχολείο)

             Οι Απώλειες στη ζωή μας

             Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης

             Ένταξη ξένων ατόμων στην ελληνική κοινωνία

 

Δήλωση ενδιαφέροντος

Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στον 1ο  κύκλο μαθημάτων του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου» ξεκινάει τη Δευτέρα 02/09/2013 μέχρι την Πέμπτη 10/10/2013 και  γίνεται:

α) είτε τηλεφωνικά, στα γραφεία του Κοινωνικού Πανεπιστημίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 14:00 μ.μ. στα τηλ.  2310- 249382 και 2310-204487 και τις απογευματινές ώρες από 18:00 έως 22:00 στα τηλ.  6980915922  και 6947449794.

β) είτε στην ιστοσελίδα: http://www.koinonikopanep.com/