Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

Διενέργεια ψεκασμού για τα κουνούπια και τρόποι προστασίας στη


Στο πλαίσιο της καταπολέμησης των κουνουπιών για την αντιμετώπιση νοσημάτων που μεταδίδονται από αυτά τα έντομα, θα γίνει  ψεκασμός στην περιοχή σας. Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες της απόφασης του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρ. πρωτ: 5205/56118/9-5-2013) και του με αριθμ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.41193/10-5-2013 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας.

 

Οι ψεκασμοί θα γίνουν με την μέθοδο της ακμαιοκτονίας με χρήση μικροσταγονιδίων (ULV) από εδάφους εντός του οικισμού, παρουσία ειδικών.

 

Για το σκοπό αυτό, τη νύχτα της Τρίτης (στις 20:30) στη Γραβούνα, θα γίνουν ψεκασμοί από εδάφους με ειδικό ψεκαστικό όχημα. Κατά τη διάρκεια των ψεκασμών και για μία ώρα μετά το τέλος τους, καλό είναι να αποφεύγεται η κυκλοφορία, ενώ  ανάλογη μέριμνα πρέπει να ληφθεί και για τα ζώα. Ο ψεκασμός διαρκεί περίπου 2 ώρες. Η ενέργεια αυτή είναι έκτακτη και συμπληρωματική των μεθόδων που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί.

 

Η μέθοδος δεν εγκυμονεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, εάν ληφθούν τα ακόλουθα απλά μέτρα προστασίας:

 

             Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα απ’ όπου θα περάσει το ψεκαστικό όχημα και αφήστε τα κλειστά, για μια ώρα μετά τον ψεκασμό.

             Παραμείνετε στα σπίτια σας όσο διαρκεί ο ψεκασμός.

             Μαζέψτε τη μπουγάδα, τα παιχνίδια των παιδιών, τα σκεύη και τα τρόφιμα από πριν και για μια ώρα μετά τον ψεκασμό.

             Θέστε εκτός λειτουργίας τα κλιματιστικά μηχανήματα.

             Απομακρύνετε ή σταβλίστε τα ζώα και προφυλάξτε τα μικρά τους, κατά τη διέλευση του ψεκασμού.