Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Ξεκινάει η ΚΟΙΣΠΕ: Άρση κοινωνικού αποκλεισμού και επαγγελματική ένταξη


Τα οφέλη από την προγραμματική σύμβαση του δήμου Καβάλας με τον Κοι.Σ.Π.Ε. παρουσίασαν χθες ο Κ. Σιμιτσής και ο Μ. Σωτηρίου

 


Στην παρουσίαση της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Καβάλας για τη σύσταση του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης, τομέα ψυχικής υγείας νομού Καβάλας προχώρησαν χθες το μεσημέρι ο δήμαρχος Κωστής Σιμιτσής και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε., Μιχάλης Σωτηρίου, αναφορικά με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και τους στόχους του προγράμματος.

Ο Κ. Σιμιτσής σημείωσε ότι η σύσταση του Κοι.Σ.Π.Ε. είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα από τον δήμο Καβάλας, που θα δώσει δουλειά σε ανθρώπους με ψυχολογικά προβλήματα, οι οποίοι θα κερδίσουν τον αυτοσεβασμό τους και την ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό.

Υπογράμμισε ακόμη ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται κάτω από πλήρες καθεστώς ισότητας σε αυτόν τον συνεταιρισμό, που λειτουργεί πλέον σύμφωνα με ότι ορίζει το καταστατικό του, είναι μη κερδοσκοπικός, ενώ εφόσον υπάρξει πλεόνασμα μέσα από τη δραστηριότητά του, τα κέρδη αυτά είτε θα μοιραστούν στους εργαζομένους είτε θα επανεπενδυθούν για τους σκοπούς λειτουργίας τους.

 

 

Ο δήμαρχος Καβάλας έκανε και μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, υπενθυμίζοντας τη συνεργασία που είχε για τη σύσταση του Κοι.Σ.Π.Ε. με τους τότε δημάρχους Πιερέων και Φιλίππων, κκ. Ξουλόγη και Τσαταλμπασίδη, ενώ ευχαρίστησε για τη συμβολή τους την αναπληρώτρια διευθύντρια του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, Σταυρούλα Μπουσμουκίλια, και τα μέλη του δ.σ. του Κοι.Σ.Π.Ε., Μιχάλη Σωτηρίου και Αγγελική Δημητρακάκη.

Η κ. Μπουσμουκίλια από την πλευρά της σημείωσε πως θα ήταν αδύνατο σε μια τέτοια προσπάθεια να μη συμμετέχει το Γενικό Νοσοκομείο, το οποίο υποστηρίζει τις δράσεις του συνεταιρισμού, αφού γίνεται για το καλό της κοινωνίας.

Η κ. Δημητρακάκη ανέφερε πως μετά από ωρίμανση των σκέψεων, συστάθηκε ο Κοι.Σ.Π.Ε., ερχόμενος να ολοκληρώσει μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει στο παρελθόν στο ΓΝΚ. Μέσα από τον Κοι.Σ.Π.Ε. θα βοηθηθούν όλα τα άτομα που φιλοξενούνταν στον ΚΔΑΠ ή είχαν ανάγκη παροχής ψυχικής υγείας, ενώ από τα 20 άτομα που προσλήφθηκαν στον συνεταιρισμό τα 10 εξ αυτών προέρχονται από τον χώρο της ψυχικής υγείας (οι άλλοι 10 προέρχονται από τον γενικό πληθυσμό) και θα καταφέρουν να ενταχθούν στον κοινωνικό ιστό.

 

 

Τα χαρακτηριστικά της ΚΟΙΣΠΕ

 

Τους σκοπούς του συνεταιρισμού παρουσίασε ο Μ. Σωτηρίου, ο οποίος ανέφερε ότι συστάθηκε τον Νοέμβριο του 2010 στην Καβάλα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 για τον «εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλων διατάξεων».

Ως έδρα του ορίστηκε ο Δήμος Καβάλας και ως χώρος στέγασης αυτός του ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑΣ του Δήμου Καβάλας στην περιοχή Αγ. Λουκά Καβάλας.

Ο ΚοιΣΠΕ Καβάλας συστήθηκε ώστε να επιδιώξουν οι χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας την κοινωνικοοικονομική και επαγγελματική τους ένταξη και την οικονομική τους αυτάρκεια μέσω, πάντα, βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σκοπός του ΚοιΣΠΕ είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και η συμβολή του στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.

Ο Δήμος Καβάλας είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα, φροντίδα, συντήρηση και διαχείριση των χώρων των γυμναστηρίων και των γηπέδων του Δήμου Καβάλας (συμπεριλαμβανομένης της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων), καθώς και όλων των Δημοτικών κτηρίων, όντας κατ’ αυτόν τον τρόπο συνεπής στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα στην τοπική κοινωνία, όπως αυτές του αθλητισμού και των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων ατόμων και στην παράλληλη ανάπτυξη της απασχόλησης των ψυχικά πασχόντων και προωθώντας την ισότητα.

 

 
Οι προσλήψεις

 

Στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης Καβάλας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Καβάλας, προσελήφθησαν 20 άτομα:

  Έξι ΑμεΑ με Ψυχικές Νόσους στην καθαριότητα χώρων, κτηρίων και γυμναστηρίων για μερική απασχόληση.

  Τέσσερις ΑμεΑ με Ψυχικές Νόσους στην καθαριότητα χώρων, κτηρίων και γυμναστηρίων για πλήρη απασχόληση.

  Πέντε εργαζόμενοι του γενικού πληθυσμού στην καθαριότητα χώρων, κτηρίων και γυμναστηρίων για πλήρη απασχόληση.

  Ένας εργαζόμενος του γενικού πληθυσμού στην καθαριότητα χώρων, κτηρίων και γυμναστηρίων, με επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας.

  Τέσσερεις εργαζόμενοι του γενικού πληθυσμού στην καθαριότητα και φροντίδα των γηπέδων της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων για μερική απασχόληση.

Η προσφορά των ανωτέρω εργασιών θα διαρκέσει έως 8 μήνες.

Το ημερομίσθιο των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης ορίστηκε στα 28,80€, ενώ αυτών της μερικής απασχόλησης στα 15,71€, ενώ τα ΑμεΑ δε χάνουν το δικαίωμα του επιδόματος που λαμβάνουν.