Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ: Σταματάνε τα έργα θωράκισης;


Η Περιφέρεια ΑΜΘ κηρύσσει έκπτωτη την ανάδοχο εταιρία ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ που είχε αναλάβει την υλοποίηση του έργου

 


Με απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ΑΜΘ κηρύσσεται έκπτωτη η ανάδοχος εταιρίας ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ από τα έργα θωράκισης του προσήνεμου μόλου στο  λιμάνι ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, λόγω πλημμελούς  εκτέλεσης  μιας σειράς εργασιών. Η απόφαση εκδόθηκε χθες και ήδη έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΒΛΩΧ7ΛΒ-12Ω). Σχετικά με την πρόοδο των εργασιών έγινε και συνάντηση χθες στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αρχέλαου Γρανά ανάμεσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους της εταιρίας, όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει καθυστέρηση εργασιών με κίνδυνο να μην έχουν ολοκληρωθεί όταν θα χαλάσει ο καιρός και θ’ αρχίσουν να πνέουν στην περιοχή οι ισχυροί νοτιάδες. Από την πλευρά της εταιρίας δόθηκε η διαβεβαίωση ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί ο βασικές εργασίες αλλά όπως φαίνεται οι διαβεβαιώσεις δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές, γι’ αυτό και με την εν λόγω απόφαση αναμένεται ν’  ασκηθεί πίεση προς την ανάδοχο εταιρία.

Η διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο για τις εταιρίες που κηρύσσονται έκπτωτες από ένα έργο είναι, από την στιγμή που κοινοποιείται η απόφαση η ανάδοχος μπορεί μέσα σε δεκαπέντε ημέρες να καταθέσει ένσταση και να εκδικαστεί στη συνέχεια μέσα σε χρόνο δύο μηνών από την προϊσταμένη αρχή  που είναι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜΘ. Στο διάστημα αυτό μπορούν όχι μόνο να συνεχιστούν οι εργασίες αλλά και να συμπληρωθούν τα κενά που έχει διαπιστώσει η εποπτεύουσα υπηρεσία οπότε η σχετική εισήγηση που θα πάει στην επιτροπή να μην είναι τόσο αυστηρή.

Ουσιαστικά όπως επισημαίνουν γνώστες του θέματος η διαδικασία για την κήρυξη μιας εταιρίας ως έκπτωτης γίνεται για να ασκηθεί πίεση για να γίνουν γρήγορα και σωστά οι εργασίες που έχουν μείνει πίσω και πολύ σπάνια μπορεί να φτάσει μέχρι την οριστική έκπτωση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι εργασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί είναι: 1) Η κατασκευή λιθοριπής 100 – 200 χλγ από την στάθμη περίπου -6,00 μ.μ. έως την τελική στάθμη -1,45 μ. 2) Η ολοκλήρωση τοποθέτησης μέρους των τεχνιτών ογκολίθων σε συγκεκριμένα σημεία που αναφέρονται στην απόφαση, 3) Εργασίες προφόρτισης των Κυψελωτών Τεχνιτών Ογκολίθων σε συγκεκριμένα σημεία των στηλών.