Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

Ποιοί επιλέχθηκαν για δωρεάν τροφεία στους παιδικούς σταθμούς

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα (www.eetaa1.gr) της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.) οι οριστικοί πίνακες με τα ονόματα των βρεφών και  νηπίων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για δωρεάν φοίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καβάλας.