Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Αιτίες και υπαίτιοι πρόκλησης πυρκαγιών


Σχετικά με το Παγγαίο


                Πριν από μερικά χρόνια, η ΔΕΗ Καβάλας, προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Γραμμής Μέσης Τάσης (ΜΤ) στο Καταφύγιο του Παγγαίου Όρους, προέβη στην αποψίλωση εδαφικής λωρίδας ικανού πλάτους. Πρόκειται για τη ζώνη που ξεκινάει από τη θέση Δασικό Χωριό, διασχίζει το συγκροτημένο δάσος οξιάς και λοιπών πλατύφυλλων ειδών και καταλήγει στην κορυφή του Παγγαίου στο Καταφύγιο. Η ζώνη αυτή, προκειμένου να εκπληρώσει τον προορισμό της, που επαναλαμβάνω ότι είναι, αφενός μεν, η εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Καταφύγιο, αφετέρου δε, η προστασία του δάσους από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, έχει ανάγκη συντήρησης, καθαρισμού. Για τον σκοπό αυτό, η ΔΕΗ ΑΕ διαθέτει κατά τακτά χρονικά διαστήματα στο Παράρτημα της ΔΕΗ Καβάλας τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά. Η ΔΕΗ Καβάλας όμως διαχειρίζεται τα κονδύλια αυτά κατά τέτοιο τρόπο (από άγνοια, αφέλεια ή σκοπιμότητα άραγε;) που επιφέρει –ως προς το σκέλος τουλάχιστον της προστασίας του δάσους από τον κίνδυνο πυρκαγιάς – το εντελώς αντίθετο του επιδιωκομένου σκοπού αποτέλεσμα. Τι κάνει; Αντί να καθαρίσει τη ζώνη, τη μετατρέπει σε επικίνδυνη εστία ανάφλεξης. Πώς το κατορθώνει αυτό; Απλά. Το Γραφείο στο οποίο ανατίθεται η εργασία της συντήρησης - καθαρισμού της ζώνης, δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, κι αυτό με την ανοχή της ΔΕΗ Καβάλας. Οι εργασίες εκτελούνται πλημμελώς. Τι δεν γίνεται; Τα δέντρα που βρίσκονται μέσα στη ζώνη, τα οποία έχουν μεγαλώσει στο μεταξύ και πρέπει να απομακρυνθούν, δεν τεμαχίζονται μετά την υλοτομία ούτε απομακρύνονται από τη ζώνη και το δάσος. Εγκαταλείπονται ατεμάχιστα σε σωρούς το ένα πάνω στο άλλο, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται η ζώνη σε επικίνδυνη εστία ανάφλεξης. Δυστυχώς όχι μόνο για μία περίοδο του θέρους, που και αυτή είναι κρίσιμη, αλλά για πολλά χρόνια. Οι εγκαταλειμμένοι κορμοί, με τα ξερά χόρτα και τα πάσης φύσεως μονοετή ξερά αναρριχώμενα που έχουν αγκαλιάσει τους κατακείμενους κορμούς, συνθέτουν ένα μείγμα, ένα υλικό που ολίγον υπολείπεται της πυρίτιδας. Πέραν αυτού, η ΔΕΗ Καβάλας εγκαταλείπει μέσα στο δάσος τα προϊόντα «της κλάδευσης ή κοπής των δέντρων που γειτνιάζουν με τα εναέρια Δίκτυα ΜΤ και ΧΤ», καθώς και «της αποψίλωσης κάτω από τα σημεία ζεύξης του Δικτύου ΜΤ», εργασιών που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται μέσα στο δάσος επικίνδυνη καύσιμη ύλη, τροφή της φωτιάς. Ενδιαφέρον δε, παρουσιάζουν πάνω στο σοβαρότατο αυτό κατά την άποψή μου θέμα, τόσο η γνώμη της υπεύθυνης για την πρόληψη των πυρκαγιών Δασικής Υπηρεσίας, όσο και της υπεύθυνης για την καταστολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εξυπακούεται ότι η ζώνη περί της οποίας πρόκειται η παρούσα επιστολή μου, δεν είναι η μοναδική στο Νομό μας ούτε πιστεύω και σε ολόκληρη τη χώρα. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Με εκτίμηση

Δημήτρης Μπουζιάς