Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Παράνομο κρατικό έσοδο εκατομμυρίων ευρώ η εισφορά ΕΑΣ συνταξιούχων!


ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ «ΕΠΕΣΑΝ» ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ!

 

Παράνομο κρατικό έσοδο εκατομμυρίων ευρώ η εισφορά ΕΑΣ συνταξιούχων!

 


Το κράτος συνεχίζει να παρακρατεί εισφορά «αλληλεγγύης» και να την υπολογίζει σε συντάξεις προηγουμένων ετών!!!

 

Του Βασίλη Ανδρονίδη

 

Εσείς πόσες… αγαθοεργίες μπορείτε να κάνετε θεσπίζοντας τη μια αλληλεγγύη μετά την άλλη; Το κράτος επινόησε δύο. Αφού σου λένε οι εγκέφαλοι του Υπουργείου Οικονομικών θα χτυπήσει άσχημα να ανακοινώσουμε πως κόβουμε μισθούς και συντάξεις, επινόησαν δύο μορφές
«αλληλεγγύης». Η παρακράτηση λοιπόν αλληλεγγύης από τις κύριες συντάξεις δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια τεχνητή περικοπή συντάξεων και οριζόντιο δημοσιονομικό μέτρο προκειμένου, να καλυφτεί η χωρίς τέλος μαύρη τρύπα των δημοσίων οικονομικών παρά για να χρησιμεύσει για το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε..

Ας δούμε όμως τι προβλέπουν οι δύο Νόμοι ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που ήδη έχουν ψηφιστεί στη Βουλή:

Άρθρο 29 Νόμου 3986/2011. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

1.  Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των 12.000 € των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011 - 2015……………………………3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου, υπολογίζεται ως εξής:  α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001 € 20.000 €, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή ένα τοις εκατό επί ολόκληρου του ποσού. β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 20.001 € έως και 50.000 €, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί ολόκληρου του ποσού κ.λ.π.

2.  Πάμε τώρα στη…. δεύτερη «αλληλεγγύη»: Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 11 του Ν.3865/2010 [ΦΕΚ 120 Α/21-7-2010] που αφορά «μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις, έχει θεσπιστεί και δεύτερη εισφορά Αλληλεγγύης με οικονομική αυτοτέλεια στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών [ΑΚΑΓΕ] το οποίο και συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν.3655/2008 [ΦΕΚ 58 Α].

3.   Η ΕΑΣ παρακρατείται μηνιαία από τις συντάξεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο ως εξής:  α) Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, ποσοστό 3%. β) Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, ποσοστό 4%. γ) Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 5%. δ) Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, ποσοστό 6%. ε) Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 7% .

Μέσα όμως από τις πιο πάνω διαδιακασίες παρακράτησης από συντάξεις με το μανδύα της… «αλληλεγγύης» διαπιστώθηκε μια σοβαρότατη παρατυπία, που κατά την άποψη έγκριτων νομικών έχει ποινικές διαστάσεις. Και γινόμαστε πιο συγκεκριμένοι: Με τους Ν.4024/2011 και Ν.4051/2012 οι αποδοχές των συνταξιούχων περικόπησαν αθροιστικά έως και 53% χωρίς να υπολογιστούν χαράτσια, αύξηση φόρων κ.λ.π.  Η σχετική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που παρακρατείται κάθε μήνα υπολογίζεται επί του αρχικού τους ποσού, πριν δηλ. μειωθούν οι συντάξεις!!!! αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να θεωρούνται υπόχρεοι καταβολής εισφοράς αλληλεγγύης [και να τους παρακρατείται] συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν συντάξεις πολύ χαμηλότερες των 1400 € [όριο που ρητά αναφέρει ο Ν.3865/2010!!!!!].

Από το πιο πάνω γεγονός προκύπτει ότι οι αρμόδιοι του Γενικού Λογιστηρίου, αλλά και των ασφαλιστικών ταμείων , ακυρώνουν στην πράξη τη σχετική απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και πετάνε στα σκουπίδια την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας και των αρμόδιων υπουργών [συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου του υπουργού των Οικονομικών] που υπέγραψαν το Προεδρικό Διάταγμα  ή παρανομούν ηθελημένα, οπότε η περίπτωσή τους χρήζει εισαγγελικής παρέμβασης.